Trần Thị Hậu

Chuyên viên pháp lý

  • Phone: 0869 693 196
  • Email: tranhauhlu@gmail.com

Chuyên viên pháp lý Trần Thị Hậu tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật học, là người có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá.

Hotline 090.640.6868