Nguyễn Lan Chi

Chuyên viên pháp lý

  • Phone: 0916 322 805
  • Email: lanchi30111998@gmail.com

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Lan Chi – Cử nhân Trường Đại học Thương mại, chuyên ngành Luật Kinh tế.

Đã có hơn 02 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Đất đai, quy hoạch, xây dựng, Lao động chính sách; Hành chính, văn phòng.

 

Hotline 090.640.6868